bp ler


(fikrireis) #1

bpleri nasıl değelendiririm